Page 7 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 7

App conversie pakket

        Wij bouwen voor u een app. We        eenvoudig gebruikt worden voor
        ontwerpen een mooi icoontje en        alle gedrukte publicaties van uw
        zorgen voor de administratie zoals      gemeente of stad. Denk maar aan de
        het beschikbaar maken van de app       sportbrochure, de cultuurbrochure,
        op de Apple App market en Android      het jaarverslag enz…
        App market.                 Wij zorgen voor de hosting én de
                              analyse van gegevensover het
        Uw gedrukt magazine wordt          leesgedrag.
        geconverteerd naar een
        tabletmagazine en gepubliceerd        “Ontdekdeapp‘Gemeentemagazine’
        in uw eigen app. De app kan ook       op tablet“

                              gemeentemagazine
                                    in touch met al uw burgers

      gemeentemagazine          • U krijgt een eigen tablet app voor uw publicaties
         in touch met al uw burgers
        CONCREET
                       • Wij zorgen voor de administratie bij Apple en Android

                       • Conversie vagnemheeenttemgaegdazrinuekt magazine naar tablet
                                                         in touch met al uw burgers

                       • Hosting van het magazine

             gemeentemagazine          gemeentemagazine
                in touch met al uw burgers     in touch met al uw burgers

magazine         gemeentemagazine           gemeentemagazine
  uw burgers          in touch met al uw burgers       in touch met al uw burgers
                                   7
agazine    gemeentemagazine
 burgers       in touch met al uw burgers      gemeentemagazine
                                  in touch met al uw burgers
   2   3   4   5   6   7   8