Page 6 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 6

Web conversie pakket

        We converteren uw gedrukt            magazine. Het magazine wordt
        magazine naar een digitaal            nadien vervangen door de nieuwe
        bladermagazine die u kan lezen in        versie van het magazine.
        uw webbrowser. Wij zorgen voor uw
        uniek gemeentemagazine url en          U krijgt een duidelijke, weliswaar
        voor de hosting.                 beperkte analyse van het
                                leesgedrag. Deze gegevens stellen
        Het geconverteerde magazine           u in staat om uw publicatie onder
        wordt online geplaatst op de           de loep te nemen en eventueel de
        verschijningsdatum en het blijft         inhoud bij te sturen.
        online volgens de periode van uw
                                “GRATIS als uw magazine
                                bij ons gedrukt is”

                                gemeentemagazine
                                      in touch met al uw burgers

      gemeentemagazine

       in touch met al uw burgers • Uw magazine via online bladeren.
        CONCREET
             • Unieke url. http://uwnaam.gemeentemagazine.be
                                de eigen websitegemeentemagazine
             • Integratie           in       in touch met al uw burgers mogelijk.

             • Hosting voor de periode van het magazine

             gemeen•temGageabzinreuikersanalgyemseeentemagazine
             in touch met al uw burgers       in touch met al uw burgers

magazine         gemeentemagazine             gemeentemagazine
                in touch met al uw burgers         in touch met al uw burgers
 l uw burgers                               6

agazine    gemeentemagazine                 gemeentemagazine
           in touch met al uw burgers            in touch met al uw burgers
w burgers
   1   2   3   4   5   6   7   8