Page 2 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 2

Intro

We maken mooie magazines en verdelen ze slim via
print en digitaal. Bepaal samen met ons de efficiƫntste aanpak om
uw gemeentemagazine te communiceren en blijf in touch met al uw

burgers.

Wij geven advies over de meest    Wij geven advies
aangewezen kanalen om alle       over de ideale
inwoners van de stad of de
gemeente te bereiken. We maken   communicatiemix.
een profiel op van het mediagedrag  Hierdoor kan de
van uw burgers en gaan daarmee    gedrukte oplage
aan de slag.                 verkleinen

Door onze constante analyse     waardoor er meer
houden we de verdeling voor de     budget vrijkomt
gemeente of de stad up to date in    om het digitaal
dit steeds veranderende landschap.    publiceren te
                     ondersteunen.
  Slim. Fris.
  Meetbaar
   1   2   3   4   5   6   7